Lovení skrýší pokračuje!

V měsících dubnu a květnu pokračují výjezdy dužin za duhovými skrýšemi. Celkem k dnešnímu datu  bylo uskutečněno 33 výjezdů. Každý pilotní článek v průměru uskutečnil 3-7 výjezdů. Největším lovcem duhových skrýší je Duha SVČ, do dnešního  dne uskutečnila 7 výjezdů. Předpokládáme, že počet výjezdů s přibývajícím teplejším počasí vzroste. Celý příspěvek

Dužiny jdou k duhu

V průběhu posledního půl roku dužiny účastnící se projektu Jít k duhu, realizovaného  v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.2.00/27.0056 Činy mluví aneb Cesta k odpovědnost i,  jezdí za duhovými skrýšemi. Z 18 skrýší byla objevena dosud polovina skrýší. Celý příspěvek

Víme, které dužiny jdou k duhu

Do konce dubna se dužiny na základě výzvy v emailové konferenci Duhy přihlašovaly do projektu Jít k duhu, který je součástí projektu čtyř spolků s názvem„Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti”.

Moc nás potěšil veliký ohlas a zájem dužin o náš projekt. V průběhu května jsme vybrali deset dužin, které od září půjdou k duhu. Celý příspěvek

KA Jít k duhu se představuje

Od 1.1. 2012 do konce roku 2014 proběhne v Duze projekt Jít k duhu. Projekt Duhy je klíčovou aktivitou, jednou šestinou, společného projektu čtyř spolků (Aasociace TOM, Liga lesní moudrosti, YMCA v ČR a Duha) s názvem „Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti – odpovědnost za sebe sama i za druhé skrze prostředí neformální výchovy“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Celý příspěvek