KA Stoupání na horu – Zpráva o průběhu příprav na vydání Svitku březové kůry

Je vytvořená skupina 5-6 lidí, kteří se zabývají aktualizací Svitku březové kůry – souboru úkolů z nejrůznějších oborů, které mají za cíl vést člověka k všestrannému rozvoji. Skupina se sešla od začátku roku 2012 již 3x ke společné konzultaci individuálních úkolů. Zároveň probíhá diskuze s členskou základnou Ligy lesní moudrosti prostřednictvím webu LLM. Práce je rozplánovaná do etap. Právě probíhá fáze rozpracování metodiky a formulace konkrétních znění činů ve Svitku březové kůry se zaměřením na věkovou kategorii dětí školního věku a mládeže. Pracovní skupina chce tuto publikaci dát k pilotáži do skupin dětí a mládeže v červenci letošního roku.