S GPS do daleké historie

V roce 2014 pokračuje úspěšně druhá etapa projektu Jít k Duhu. Proškolení vedoucí dužin zakládají vlastní duhové skrýše v nádherných koutech naší republiky.  První tři založené skrýše přinášejí historická témata. Účastníci se v rámci neformálního vzdělávání poutavou formou dozvědí zajímavá fakta plněním úkolů v QR kódech. Celý příspěvek

Dotisk druhé publikace čeká na distribuci do cílových skupin

V polovině listopadu skončila pilotáž druhé publikace, vydané Ligou lesní moudrosti v rámci KA04 Stoupání na horu projektu Činy mluví aneb Cesta. Pilotážní dotazníky byly zpracovány. Sešlo se několik námětů na změnu, od úpravy překlepů, které se bohužel v takovém množství textu mohou vyskytnout, až po návrh na úpravu podmínek jednotlivých činů. Celý příspěvek

Končí druhá pilotáž

Do 15. 11. měly oddíly zapojené do pilotování druhé příručky LLM Svitku březové kůry – Knihy orlích per a mistrovství (vydané v rámci KA04 Stoupání na horu projektu Činy mluví aneb Cesta) čas na to, aby se s příručkou seznámily, vybraly si několik orlích per a mistrovství, která se snažily plnit a následně vypracovaly pilotážní listy. Celý příspěvek